Home |Sitemap |Josephscholen
Inloggen

Niet ingelogd
Community: Het Octaaf Het Octaaf

naar homepage
Powered by Easy School®

Welkom

 

“Het Octaaf zet de toon met goed onderwijs”  

 

 

Welkom op de website van Het Octaaf in Nijmegen!

Het Octaaf is onderdeel van de Brede school Neerbosch-Oost. 

Wij zijn een wijkschool waar kinderen van allerlei overtuigingen, geloven en culturen samen kunnen werken en zich thuis voelen.
Op onze school wordt  binnen het jaarklassensysteem adaptief onderwijs gegeven. Behalve aandacht voor de basisvaardigheden (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling)

is er aandacht voor wereldoriëntatie en woordenschatontwikkeling.  Ook het ontwikkelen van de creatieve talenten komt bij ons aan bod. Dit gebeurt zowel onder schooltijd als in de naschoolse activiteiten. Niet voor niets heeft onze Brede school het profiel: Taal en Cultuur.

         

Contact

BS Het Octaaf

Fanfarestraat 51-53

6544 NS Nijmegen

024-3771250

directie@octaaf.nl

Dependance

Symfoniestraat 210

6544 TN Nijmegen

024-3771708 

Nieuws

Nieuwsbrief

Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief.

 

Nieuwbouw website

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van de webredactie maken een website over de nieuwbouw van Het Octaaf. Op de website vindt u interviews met bijvoorbeeld meneer Chris. Ook vindt u de door ons ontworpen  tekeningen van het nieuwe schoolplein.

Wilt u weten wat er allemaal de komende tijd met de nieuwbouw gebeurt? Kijk dan op:

www.nbonbo.nl

 

Foto's

- Voorleeswedstrijd groep 7-8 is gewonnen door Ike. Klik op de foto om alle foto's te bekijken.

 

 

 

- De foto's van de afsluiting van het schooljaar in de gymzaal.