Home |Sitemap |Josephscholen
Inloggen

Niet ingelogd
Community: Het Octaaf Het Octaaf

naar homepage
Powered by Easy School®

Welkom

 “Het Octaaf zet de toon met goed onderwijs” 

 

 

Welkom op de website van Het Octaaf in Nijmegen!

 

Het Octaaf is een multiculturele wijkschool voor Neerbosch-Oost. We zijn sterk in ontwikkeling om onze kinderen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw. Onze kracht ligt in goed onderwijs in de basisvaardigheden en de verbinding die we leggen tussen de wereld oriënterende vakken en cultuureducatie. Dit gebeurt niet alleen onder lestijd, maar ook in de naschoolse activiteiten. Niet voor niets heeft onze Brede school het profiel: Taal en Cultuur. We zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Brede School Neerbosch-Oost. In samenwerking met onze partners zorgen we voor een doorlopend ontwikkelingsprogramma voor de kinderen voor, tijdens en na lestijd. De ontwikkeling in de komende schooljaren richt zich op het lesgeven in de vaardigheden van de 21ste eeuw, zowel op de inhoud als op de vorm en organisatie van die lessen. We hebben daarbij een unieke kans om dat te realiseren in een nieuw gebouw dat in 2018 voltooid moet zijn.

 

 

 

 

Contact


BS Het Octaaf

Fanfarestraat 51-53

6544 NS Nijmegen

024-3771250

directie@octaaf.nl

 

 

 

Dependance

Symfoniestraat 210

6544 TN Nijmegen

024-3771708  

 

 

 

  

 

Inlog Safeschool

 

 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken  de ouderportal Safeschool. Op deze ouderportal vindt u berichten vanuit de leerkracht en het team. Daarnaast vindt u er de jaarkalender en foto's van verschillende activiteiten. Met uw inloggegevens kunt u inlogen op: 

www.safeschool.nl

Nieuwbouw website

 

De kinderen van de webredactie maken een website over de nieuwbouw van Het Octaaf. Op de website vindt u interviews met bijvoorbeeld meneer Chris. Ook vindt u de door ons ontworpen  tekeningen van het nieuwe schoolplein.

Wilt u weten wat er allemaal de komende tijd met de nieuwbouw gebeurt? Kijk dan op:

www.nbonbo.nl