Stel cookie voorkeur in

Welkom

Welkom op de website van Bredeschool Neerbosch-Oost en basisschool Het Octaaf in Nijmegen! We zullen de komende tijd de website verder aanvullen met actuele informatie.

 

Basischool het Octaaf: 

“Het Octaaf zet de toon met goed onderwijs”.

Het Octaaf is een multiculturele wijkschool voor Neerbosch-Oost. We zijn sterk in ontwikkeling om onze kinderen goed voor te bereiden op de 21ste eeuw. Onze kracht ligt in goed onderwijs in de basisvaardigheden en de verbinding die we leggen tussen de wereld oriënterende vakken en cultuureducatie. Dit gebeurt niet alleen onder lestijd, maar ook in de naschoolse activiteiten. Niet voor niets heeft onze Brede school het profiel: Taal en Cultuur. We zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Brede School Neerbosch-Oost. In samenwerking met onze partners zorgen we voor een doorlopend ontwikkelingsprogramma voor de kinderen voor, tijdens en na lestijd. De ontwikkeling in de komende schooljaren richt zich op het lesgeven in de vaardigheden van de 21ste eeuw, zowel op de inhoud als op de vorm en organisatie van die lessen. We hebben daarbij een unieke kans om dat te realiseren in een nieuw gebouw dat in 2019 voltooid moet zijn.

Facebook