Stel cookie voorkeur in

Algemene informatie

“Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, moeten kansen krijgen zich goed te ontwikkelen. We willen talenten tot bloei laten komen en we willen ouders/opvoeders in staat stellen hun kinderen goed op te voeden.”

 

De Brede School

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en ouders in de buurt, met de school als middelpunt. In de Brede School werken verschillende organisaties samen en zij richten zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders, zodat kinderen gestimuleerd worden en ouders en ook de buurt zich meer verbonden gaan voelen. De essentie van een Brede School is samenwerking rondom het kind van 0 tot 12 en zijn/haar omgeving.

De Brede School Neerbosch Oost bestaat uit: basisschool Het Octaaf, KION (de peutergroep), Tandem Welzijn, Sportservice, de Lindenberg, GGD, de BibliotheekNIM (maatschappelijk werk) en de logopedie alsmede diverse wijkorganisaties.

De coördinator Brede School brengt alle activiteiten, voorzieningen en organisatiedelen met elkaar in verbinding.

Eefje Melssen
Coördinator Brede School
e.melssen@tandemwelzijn.nl
06 20 22 29 37

 

Meer informatie over de Brede School kunt u lezen in het werkplan.