Stel cookie voorkeur in

Tandem

Als netwerk van sociale professionals werken wij aan de aansluiting van de eisen vanuit de samenleving op de ‘eigen mogelijkheden van mensen’.

Professionals die betekenis geven aan relaties die bewoners uit Nijmegen met hen en met elkaar in hun wijk en buurt aangaan. Door te investeren in mogelijkheden, voorkomen we moeilijkheden.

Wij kennen de mensen uit de buurt en weten als geen ander wat er speelt in de wijk. Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn en aandacht te hebben voor de individuele én collectieve vraag van bewoners, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en verbondenheid. Dat doen we samen met actieve bewoners en partners uit ons uitgebreide netwerk.

Op de Brede School Neerbosch-Oost werken professionals van Tandem Welzijn op Het Activiteitenplein, in Ouder Kind centrum Mama Mia, als opvoedingsondersteuner en als Coördinator Brede School. In de wijk werken zij samen met collega’s vanuit het jongeren- en opbouwwerk.

 

Opvoedingsondersteuning

Spel aan huis

Spel aan Huis is een programma waarin zowel  ondersteuning als ontwikkeling in de opvoeding centraal staan. Deze activiteit is individueel gericht, wordt uitgevoerd bij het gezin thuis en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1 ½  tot 6 jaar met hun ouder(s).

Piramide

In de groepen 1 en 2 werken de leerkrachten thematisch volgens de methode Piramide. Om deze thema’s ook thuis terug te laten komen bieden wij de mogelijkheid voor ouders om boekjes met  bijbehorende werkbladen te lenen. Deze kunt u op dinsdag-of donderdagochtend in het OKC Mama Mia ophalen.

Ieder thema start met een ouderbijeenkomst waar u van harte voor bent uitgenodigd. U vindt de data, tijden en thema’s in de kalender op deze website en in de nieuwsbrief.

Nicole Ortjens
Opvoedingsondersteuner
n.ortjens@tandemwelzijn.nl
06 19 13 61 84