Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

 “We willen de kansen op succes in de maatschappij vergroten voor alle kinderen uit Neerbosch-Oost door middel van goed onderwijs.”

De huidige maatschappij vraagt resultaten en zelfverantwoordelijke mensen. Door onze gerichtheid op de basisvaardigheden en het stimuleren van de zelfstandigheid van onze leerlingen geven we inhoud aan onze missie. Natuurlijk willen we graag dat alle kinderen uit Neerbosch-Oost naar Het Octaaf komen. Maar ook voor de kinderen die naar een andere school gaan verzorgen we na schoolse activiteiten op het Activiteitenplein.

Op Het Octaaf werken we volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs, hechten we aan het belang van goed onderwijs in de basisvaardigheden, zijn we één geheel met de Brede School en willen we onze leerlingen de vaardigheden van de 21ste eeuw bijbrengen.