Stel cookie voorkeur in

Schoolconcept en uitgangspunten

 

Deze link geeft u inzage in het ontwerp van onze nieuwe leeromgeving voor de nieuwbouw van Het Octaaf: Richting-de-nieuwe-leeromgeving-20160116-v0.5.pdf

 

Adaptief onderwijs

De uitgangspunten van adaptief onderwijs zijn de basis van ons pedagogisch en didactisch handelen. We willen tegemoet komen aan de basisbehoefte van kinderen; de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Naast datgene dat we in ons schoolprofiel hebben aangegeven, betekent dit voor ons passend onderwijs.

De leerkrachtvaardigheden die ons in staat stellen om tegemoet te komen aan de basisbehoefte van kinderen zijn de interactievaardigheid, de instructievaardigheid en de vaardigheid om goed te kunnen organiseren.

De instructievaardigheid is gegarandeerd doordat we allemaal het model directe instructie gebruiken, de behoefte aan autonomie willen we vorm geven door onze leerlingen keuzemogelijkheden voor te leggen. De mogelijkheid om te kunnen kiezen en leerlingen te laten kiezen is voor ons de optimale invulling van het begrip autonomie. Dat wil zeggen dat de leerlingen ook kunnen kiezen waar ze leren.

Basisvaardigheden

Ons accent op de basisvaardigheden is al sterk ontwikkeld. Ons taalbeleid wordt in combinatie met de lessen Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) vormgegeven. Een krachtig middel om ons onderwijs in de basisvaardigheden te ondersteunen is de verbinding met cultuureducatie, drama, toneel, zang en dans.  Dit gebeurt ook met behulp van audiovisuele middelen en digitale middelen. Op die manier versterken we de context waarin de basisvaardigheden worden gegeven en doen we een beroep op andere talenten van kinderen.

Vaardigheden van de 21ste eeuw 

We realiseren ons dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op een toekomst waarvan we niet weten hoe die er uit ziet. Vaardigheden zijn dan zeker zo belangrijk als parate kennis. De vaardigheden van de 21ste eeuw zijn:

  • Sociaal culturele vaardigheden
  • Samenwerken
  • Probleem oplossend vermogen
  • ICT geletterdheid/omgaan met sociale media
  • Kritisch denken
  • Communiceren
  • Creativiteit

De vaardigheden verweven we steeds meer binnen onze lessen.