Stel cookie voorkeur in

Inschrijven op Het Octaaf

Schoolwijzer Nijmegen

Het aanmelden van kinderen gaat altijd in eerste instantie via Schoolwijzer Nijmegen (online via www.schoolwijzernijmegen.nl of bezoek Schoolwijzer Nijmegen, Kelfkensbos 38).
Ouders die van  Schoolwijzer de bevestiging hebben gekregen dat hun kind geplaatst kan worden  op Het Octaaf worden geacht deze plaats te bevestigen bij school. U kunt hiervoor  contact opnemen met de onderbouwcoördinator Stephanie van der Wallen (024-3771250). U wordt dan gevraagd om een inschrijfformulier in te vulllen, zodat uw kind officieel kan worden ingeschreven bij de school.

Aanmelding van peuters

Aanmelding via Schoolwijzer Nijmegen kan vanaf dat uw kind 2 jaar en 9 maanden is. Wanneer kinderen 4 jaar zijn kunnen zij ingeschreven worden op een basisschool. Kinderen zijn pas bij 5 jaar leerplichtig. Wordt uw kind binnen 2 weken na de zomervakantie 4 jaar dan mag hij/zij met ingang van het nieuwe schooljaar direct komen. Kinderen die na 31 mei 4 jaar worden, worden na de zomervakantie geplaatst. Bezoek van de peuters aan onze school vindt niet plaats voordat het kind 3 jaar en 10 maanden is.

Na de aanmelding via schoolwijzer regelen we met u alle administratieve zaken. Daarna volgt er het intakegesprek. Hierbij bespreken we de ontwikkeling van het kind tot nu toe. U ontvangt dan ook een boekje met informatie over de kleutergroepen.
Tijdens of kort na de intake krijgt u bericht waar uw kind geplaatst wordt.  Voordat een kind start in groep 1, zal het een aantal keer komen oefenen, we noemen dit ‘inlopen’. Het inlopen vindt plaats 3 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Wettelijk is bepaald dat peuters niet meer dan 10 dagdelen mogen inlopen.

Aanmelding vanuit een andere school

Wanneer een aanmelding kinderen betreft die al op een andere school zitten, wordt er altijd contact opgenomen met die andere school. Bij verhuizing wordt het kind in principe geplaatst. We gaan er van uit dat het kind in de wijk naar school moet kunnen. Als ouders om een andere reden van school willen wisselen, vindt er overleg plaats met de andere school om te kijken of onze school een betere plaats kan bieden aan het kind. Als er onderzoeken gaande zijn, zal eerst het resultaat van het onderzoek afgewacht worden. In overleg met de betreffende leerkracht(en) wordt bekeken in welke groep het kind het best geplaatst kan worden. De inhoud van het onderwijskundig rapport dat de andere school over deze leerling heeft samengesteld, speelt hierbij ook mee. Waar nodig vindt aanvullend onderzoek plaats op onze school. We verwachten van ouders dat ze meewerken met de school om de onderzoeken snel en efficiënt te laten verlopen. Tussentijdse overgang moet u ook altijd melden bij Schoolwijzer Nijmegen.