Hiernaast vindt u het schoolveiligheidsplan van Het Octaaf. 
Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.