Op deze pagina vindt u alle notulen van de MR van het schooljaar 2019-2020.