Bindkracht10

Als netwerk van sociale professionals werken wij aan de aansluiting van de eisen vanuit de samenleving op de ‘eigen mogelijkheden van mensen’.

Professionals die betekenis geven aan relaties die bewoners uit Nijmegen met hen en met elkaar in hun wijk en buurt aangaan. Door te investeren in mogelijkheden, voorkomen we moeilijkheden.

Wij kennen de mensen uit de buurt en weten als geen ander wat er speelt in de wijk. Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn en aandacht te hebben voor de individuele én collectieve vraag van bewoners, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en verbondenheid. Dat doen we samen met actieve bewoners en partners uit ons uitgebreide netwerk.

Op Kindcentrum Het Octaaf werken professionals van Bindkracht10 op Het Activiteitenplein, in Ouder Kind centrum, als opvoedingsondersteuner en als Coördinator Brede School. In de wijk werken zij samen met collega’s vanuit het jongeren- en opbouwwerk.

Opvoedondersteuning

Spel aan huis

Spel aan Huis is een programma waarin zowel  ondersteuning als ontwikkeling in de opvoeding centraal staan. Deze activiteit is individueel gericht, wordt uitgevoerd bij het gezin thuis en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1 ½  tot 6 jaar met hun ouder(s).

Piramide

In de groepen 1 en 2 werken de leerkrachten thematisch volgens de methode Piramide. Om deze thema’s ook thuis terug te laten komen bieden wij de mogelijkheid voor ouders om boekjes met  bijbehorende werkbladen te lenen. Deze kunt u op dinsdag-of donderdagochtend in het OKC ophalen.

Ieder thema start met een ouderbijeenkomst waar u van harte voor bent uitgenodigd. U vindt de data, tijden en thema’s in de kalender op deze website en in de nieuwsbrief.

Het OKC

Het Ouder-Kind-Centrum Mama Mia in Neerbosch-Oost maakt onderdeel uit van Het Kindcentrum. In het Ouder-Kind-Centrum kunnen ouders van Het Kindcentrum en uit de wijk elkaar ontmoeten. Het OKC is de plek waar ouders hun verhaal kwijt kunnen en ondersteuning of advies krijgen bij het opvoeden van de kinderen. Daarnaast kunnen ze meedoen aan activiteiten of zelf initiatieven ontplooien. Actieve ouderparticipatie stimuleren is een belangrijke taak van de coördinator van het OKC.

Het Activiteitenplein

Het Activiteitenplein is een onderdeel van de Brede School: een omgeving om te spelen, te leren en te ontspannen. Kinderen kunnen er hun talenten ontdekken en zich zo breed mogelijk ontwikkelen. De coördinatie van Het Activiteitenplein wordt verzorgt door een medewerker van Tandem Welzijn.

Voor wie?

Het Activiteitenplein is voor alle kinderen van 4 tot en met 13 jaar van Kindcentrum Het Octaaf en uit de wijk.

Aanbod

Na schooltijd start het Activiteitenplein, waar mogelijk in één ruimte. Hier kunnen de kinderen wat eten en drinken. Vanuit deze inloopruimte gaan de kinderen naar de diverse activiteiten van het Activiteitenplein die in meerdere ruimtes van de Brede School plaatsvinden.

In blokken en per leeftijdscategorie kunnen kinderen zich inschrijven voor activiteiten. Deze richten zich op sport, cultuur (muziek, beeldend, drama), recreatie & ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Het programma van de Activiteitenpleinen sluit aan op de behoefte van kinderen en draagt bij aan een rijke speel-, leer-, en leefomgeving, waardoor hun ontwikkelkansen vergroten.

Samenwerken

We werken samen met verschillende partners (o.a. Sportservice Nijmegen, Lindenberg) en de basisschool. Ook ouders/verzorgers en vrijwilligers uit de wijk vervullen een actieve rol. Zo kan er een gevarieerd programma aangeboden kunnen worden dat aansluit bij de thema’s van school en de behoefte van het kind. Dit vraagt om een intensieve samenwerking van ouders/verzorgers, leerkracht, Intern Begeleider (IB’er) en de medewerkers van het Activiteitenplein.