Kinderopvang Kion

Op dit moment behoren de voorschoolse opvang, peutergroepen en startgroep van Kion bij het Kindcentrum. In het nieuwe gebouw zal daarnaast ook de kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (naschoolse activiteiten voor 4 t/m 12-jarige) een plek krijgen. Dit betekent dat we vanaf dan een voorziening zijn voor educatie en ontwikkeling voor álle kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang vindt plaats op Het Octaaf. Iedere schooldag vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen terecht in de ruimte van de Startgroep. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen de kinderen bijvoorbeeld een spelletje doen, tekenen of lezen. Om 8.20 uur worden de kinderen daarna naar de klas gebracht. Voor informatie, vragen, of voor inschrijving kunt u terecht bij de cluster manager van Kion, Guus van Kan of via deze internetsite.

De peutergroepen

We hebben twee groepen van ieder maximaal veertien kinderen. Iedere groep heeft een eigen ruimte. Beide ruimtes zijn direct verbonden met de buitenruimte. In de ochtenden komen meestal tweejarigen en 's middags komen de meeste driejarigen.

De buitenruimtes van de peutergroep en de basisschool grenzen aan elkaar en de kinderen hebben veel contact met elkaar. Wanneer de kinderen vier worden en naar Het Octaaf gaan, zijn ze daar al vertrouwd omdat we ruimtes van school gebruiken, daar naar de bibliotheek gaan en er ouder- en kindactiviteiten zijn. Ook zijn er gezamenlijke themabijeenkomsten voor ouders samen met de onderbouw van Het Octaaf.

Startgroep

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we op deze locatie gestart met een Startgroep. Dit is een peutergroep waarbij een pedagogisch medewerker samen met een leerkracht gedurende vier dagdelen (maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend) een vaste groep van veertien peuters opvangt. Op de Startgroep wordt ook gewerkt volgens de VVE methode Uk & Puk. De Startgroep bevindt zich naast de kleuterrgroepen in de basisschool.

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Kion.