Wat is een Kindcentrum?

Het Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Wij bieden op dit moment opvang en onderwijs aan kinderen van 2-12 jaar.  Vanaf september wordt er ook opvang aangeboden aan kinderen vanaf 0 jaar.
Gedurende de dag komen de kinderen samen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 

Zoals u hieronder kunt zien bestaat Kindcentrum Het Octaaf uit de volgende kernpartners:

  • Basisschool Het Octaaf
  • Welzijnsorganisatie Bindkracht10
  • Kinderopvang Kion

Naast deze drie kernpartners werkt Kindcentrum Het Octaaf nauw samen met andere samenwerkingspartners. Samen met deze organisaties willen wij voor de kinderen een stimulerende leer- en leefomgeving realiseren waarin zij al hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt voor- tijdens en na lestijd.